Sabiedriskās apspriešanas sanāksme

05.04.2014 14:5402/10/07

”Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 23.08.2007. lēmumu Nr.714 (sēdes protokola izraksts Nr.16, 32.&) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu Daugavpilī, Vidzemes ielā 134A un tai piegulošajai teritorijai” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja - Inta Ruskule, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta teritorijas plānotāja.

Detālplānojuma mērķis ir precizēt pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktās atļautās izmantošanas - jauktas apbūves un mazstāvu dzīvojamo māju – realizācijas iespējas.

Sabiedriskās apspriešanas pirmā posma termiņš noteikts no 20.09.2007. līdz 08.10.2007. Sabiedriskās apspriešanas pirmā posma sanāksme notiks 04.10.2007. plkst.15.00 Kr. Valdemāra ielā 13, 2.stāva zālē. Ar sabiedriskās apspriešanas materiāliem var iepazīties Daugavpils pilsētas domē Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī vai Kr.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī.

Detālplānojuma izstrādi veic SIA “Reģionālie projekti”. Priekšlikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz rakstiskā veidā Daugavpils pilsētas domē, Kr.Valdemāra ielā 1, pašvaldības darba laikā vai SIA „Reģionālie projekti” darbdienās no plkst.9:00 līdz 18:00 vai nosūtot pa pastu līdz 08.10.2007.- SIA „Reģionālie projekti”, Kr.Valdemāra iela 28, Daugavpils, LV-5403.„

Автор: Daugavpils

Автор: Nader
Добавлено: 23.12.2015 02:29
0

Geoff I agree that many companies are motieatvd to look for a new TMS based on the reasons you mentioned in this blog. I think these are also motivating factors for companies exploring SaaS-based TMS models and TMS plus managed services solutions. These solutions focus heavily on the details and allow you to make more strategic decisions and focus less on the manual element of managing a TMS solutions. http://vcyxorizymf.com [url=http://iwmute.com]iwmute[/url] [link=http://ontoyf.com]ontoyf[/link]

Автор: Kerstin
Добавлено: 22.12.2015 20:40
0

You see, you have extraction. and it plpoerry closes . I have a curtain for a door (but its in a large dark shed with a matress on the window (previously used for band practice room)) and no airflow but remember its all flooded now and smells like greywater. ugh

Автор: Asep
Добавлено: 22.12.2015 03:36
0

into that most time-honored library trodtiian Storytime! a0We featured Rebecca's PoeTree Installation for National Poetry Month, and we're excited to share more of her fun and imaginative library

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha